Proizvodne i klančne karakteristike jarića domaće balkanske koze

  • Nurgin Memiši AD Mlekara
Keywords: jarići, pol jarića, klanične karakteristike

Abstract

U radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja ishrane na klanine rezultate, tj. proizvodnju mesa kod 96 jarića domaće balkanske koze četiri stada, po 24 jareta u svakom stadu i odnosom polova 50:50), koji su zaklani u uzrastu od 90 dana, da bi se utvrdila razlika između ispitivanih stada koza i pola jaria (muška i ženska grla). Prosečan prinos toplog trupa sa glavom i iznutricama kod jaria svih ispitivanih stada je bio 58,19 posto. Relativan udeo mišinog tkiva u trorebarnom isečku jarića, prosečno je za sva ispitivana stada 59,66 posto, masnog 13,01 posto, vezivnog 3,44 posto i kostnog tkiva 23,88 posto. Proseno, za sve jarie ispitivanih stada, masa Musculus longissimus dorsi (MLD) je bila 0,111 kg, dužina 29,01 cm, dijametar „a” 3,94 cm, dijametar „b” 2,17 cm i odnos „a/b” – 1,81 cm. Rezultati analize varijanse pokazuju da je na masu trorebarnog iseka statistički signifikantan uticaj (p < 0,01) imalo samo stado, dok je uticaj pola jarića bio značajan samo na nivou p < 0,05.
Bolja ishrana jarića u tovu (drugo i četvrto stado) povoljnije je uticala na postizanje veće telesne mase jarića u uzrastu od 90 dana, kao i povoljnije komercijalne vrednosti trupa.

Published
2009-06-25
How to Cite
Memiši, N. (2009). Proizvodne i klančne karakteristike jarića domaće balkanske koze. Scientific Journal "Meat Technology&quot;, 50(3-4), 205-210. Retrieved from http://www.journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/350
Section
Original scientific paper